Att ta körkort är en milstolpe i livet för väldigt många. Vägen till körkortet kan vara både väldigt kort och lång. Det beror mycket på hur mycket det går att övningsköra hemma eller vilken fallenhet det finns för att föra fram ett motorfordon. Ett par lektioner brukar oavsett behövas på körskola och att då köra