Bli drogfri

Att bli drogfri är något som kan vara enormt svårt. Självklart skiljer det sig från person till person och medan en del kan släppa något helt och hållet så har de flesta stora problem med att avvänja sig och det kan vara en process som kan ta flera år. Hjälp med drogberoenden är inte alltid helt självklara och många är rädda för att ta kontakt för att få hjälp då droger trots allt är illegala att både bruka och inneha.

Precis som drogerna själva så skiljer sig även beroendet från person till person och substans till substans. Det finns både fysiska och psykiska beroendet där det förstnämnda faktiskt kan döda en om man slutar med drogen. Det kanske låter paradoxalt, men effekterna av att sluta med vissa droger rakt av kan chocka kroppen så pass mycket så att det faktiskt tar död på en. Dessa fall är förstås extrema men de existerar definitivt och kräver oftast att man trappar ner med hjälp av alternativa, mer kontrollerade substanser för att sedan sluta helt och hållet. Återigen så är detta processer som kan ta flera år.

Att få hjälp med drogberoende är dock ingen omöjlighet och för den som verkligen vill få hjälp så finns det många vägar att gå. Det krävs dock att personen som är beroende verkligen, verkligen vill bli fri och är helt inställd på detta samt är medveten om att det kan vara något av det svåraste som kan behöva göras i livet.

Försöker du bli drogfri?